RHIZOBIUM

Řada přípravků RHIZOBIUM k ošetření osiva bobovitých rostlin.


Description

Řada přípravku RHIZOBIUM – vytvořená pro bobovité rostliny jako jsou:

  • jetel (Rhizobium Trifolium),
  • ptačí noha (Rhizobium Ornitophus),
  • tolice vojtěška (Rhizobium Medicago),
  • łubin (Rhizobium Lupinus),
  • lupina (Rhizobium Vicia),
  • hrách (Rhizobium Pisum),
  • soja (Rhizobium Glycin),
  • bob (Rizobium Vicia),
  • fazole (Rhizobium Phaseolus), atd.


Composition

Přípravek Rhizobium obsahuje čistý lyofilizovaný kmen hlízkotvorných bakterií charaktristický pro daný druh bobovitých rostlin. Koncentrace bakterií v přípravku je minimálně 109, což je nejvyšší koncentrace bakterií pro bobovité rostliny dostupné na trhu.

Bakterie jsou vyráběny způsobem, který zaručuje dlouhou životnost a koncentraci bakterií, čímž je přípravek stabilní a umožňuje dosažení požadovaného efektu s udržením opakovatelnosti. Komerčně dostupné inokulanty obsahují mnohem nižší koncentraci mikroorganismů, jakož i nejsou stabilizovány způsobem, který zajistí účinek přípravku.


Method of use

0,1 kg RHIZOBIUM/množství osiva určené pro 1 ha zemědělské plochy.

Ošetření osiva v míchacím zařízení:
Vypočtené množství osiva na 1 ha lehce zvlhčete vodou a vložte do míchacího zařízení. Do míchacího zařízení nasypte správně vypočítané a odvážené množství přípravku – 0,1 kg a smíchejte až k rovnoměrnému povlaku látky.

Zalévání:
Rozředit přípravek 0,1 kg/0,5 l vody a nanést na osivo, určené pro 1 ha pěstování ve formě postřiku ultranízkými dávkami. Osivo spotřebujte během 1 – 3 dnů od připravení postřiku.m of fine spray. Use up the seeds within 1-3 days of the mortar.


Laboratory and field studies

Pravidelné používání přípravku Rhizobium k ošetření osiva, nejen zlepšuje výnos rostlin, ale i obohacuje půdu o dusík a jiné metabolické produkty bakterií přípravku, což vede ke zvýšení úrodnosti půdy.Find us on: