REWITAL Plus

Mikrobiologický revitalizátor půdy


Description

Přípravek se používá k revitalizaci půdního prostředí pro polní rostliny.

BIOGEN REWITAL je přípravkem na bázi půdních bakterií, které vystupují v přírodním prostředí.

Přípravek má registraci pro použití v ekologickém pěstitelství.


Dosage

Počáteční dávka 1 kg/ha se doporučuje v případě:

 • první aplikace na daném poli;
 • v případě pěstování zeleniny jako hlavní plodiny, sekundární nebo meziplodiny;
 • zakládání sadů, jahodníků a mnoholetých plodin;
 • revitalizace velmi degradované půdy po rozkladu posklizňových zbytků, atd.

Připomínací dávka 0,4 kg/ha:

 • k systematickému použití přípravku, po předběžném použití počáteční dávky 1 kg/ha.


Method of use

Postřik: 0,4-1 kg/ha, doporučené množství vody od 200 do 500 litrů na 1 hektar. Pracovní tekutinu je nutné připravit v souladu se zásadami Správné Praxe pro Ochranu Rostlin. Vhodné množství prostředku se nasype do postřikové nádrže při spuštěném míchadle jako poslední složka „tank-mixu”. Po důkladném promíchání pracovní tekutiny postříkat povrch pole. Následně je nutné upravit a připravit pole pro výsev nebo výsadbu, což umožní efektivní zavedení přípravku do půdy. Tuto činnost je možné opakovat 2-3 krát během vegetačního období.

Podlévání: zalévání rostlin 0,1-0,2% roztokem přípravku (1-2 gramy přípravku na 1 litr vody) jednou za 10-14 dní.

Namáčení: sazenice, cibulky, hlízy nebo oddenky zalít po dobu 4 do 8 hodin 0,2% roztokem (2 gramy přípravku na 1 litr vody).


Effects of use

 • obnovuje mikrobiální rovnováhu i při velmi degradované půdě,
 • podporuje rozvíjení mikroflóry, která doprovází růst kořene,
 • doplňuje degradovanou půdní mikroflóru, přispívá k její revitalizaci po degradačním účinku eroze, chemických látek, ohně apod..,
 • zlepšuje strukturu půdy,
 • zvyšuje absorbci mikro a makro živin rostlinou,
 • zlepšuje využití rostlinou živinných přísad obsažených v půdě ve formě dříve nedostupné pro ní,
 • urychluje mineralizaci zbytků po žních, hnoje, po sklizních a jiných organických látkách,
 • zvyšuje odolnost onemocnění rostlin z půdy, reguluje složení půdní mikroflóry a vytlačuje ze svého půdního prostředí vyskytující se patogeny,
 • přispívá ke zlepšení biologické hodnoty výtěžků a zlepšuje podmínky růstu plodin,
 • urychluje rozkládání v půdě přípravku pro ochranu rostlin,
 • stimuluje produkci huminových kyselin v půdě.Find us on: