Remediant

Přípravek se používá pro rekultivaci jezer a dnových sedimentů. Obnovuje přirozenou biologickou rovnováhu vodní nádrže.


Description

Přípravek je složený z psychrofilních a psychrotrofních bakterií, zcela nepatogenních pro lidi a zvířata. Vzhledem k vhodně zvolenému složení mikroorganismů je obsah živin rozpuštěných ve vodě omezen, omezuje vývoj řas a sinic a také snižuje organické dnové sedimenty.

Tento produkt lze také použít k čištění vodních jezírek.

Eutrofizace vodních nádrží je způsobena nadměrným počtem živin rozpuštěných ve vodě. K biogenním sloučeninám, které zodpovídají za „kvetení vody” patří sloučeniny fosforu a dusíku. Následkem eutrofizace je nadměrný růst řas a sinic, snížení průhlednosti vody, vytváření nepříjemných zápachů a snížení množství kyslíku ve vodě, nemoci a mrtvé ryby, hromadění dnového sedimentu, bahna.

Přípravek Remediant obsahující bakterie, které působí různými způsoby, účinně snižuje množství biogenních sloučenin ve vodě, snižuje účinky eutrofizace, zvyšuje průhlednost vody a snižuje spodní sedimenty.


Method of use

Přípravek působí v následujících etapách:

 1. Adaptace mikroorganismů do životního prostředí.
 2. Omezení růstu a redukce vodních řas.
 3. Denitrifikace dusíku rozpuštěného ve vodě a přeměna fosforu z rozpustného na nerozpustný.
 4. Působení celulolytických lignolytických bakterií ve spodních sedimentech.
 5. Působení proteolytických, lipolytických bakterií.
 6. Působení nitrifikačních a amonifikačních bakterií.
 7. Působení denitrifikačních bakterií.

Dalším účinkem přípravku je zvýšení populace ryb a zlepšení jejich zdraví.

Efektivní řízení fosforečnanu ve vodě mají za úkol bakterie rodu Pseudomonas, které tvoří rovnováhu ve vodních nádržích mezi fosforem rozpustným a nerozpustným, a tím omezují hladinu fosfátů rozpuštěných ve vodě, což přispívá k eutrofizaci nádrže. Za denitrifikaci, čili snížení dusíku rozpuštěného ve vodě (dusičnanu), odpovídají bakterie několika druhů, které provádí proces jak za podmínek aerobních tak i anaerobních.


Effects of use

 • redukce řas a vláknitých řas ve vodě,
 • zvýšení čistoty vody,
 • snížení pH kalu, díky tomu se zlepšili podmínky k redukci sedimentu,
 • zvýšení pH vody zrychlovalo fosfátové vazby v nerozpustných sloučeninách fosforu,
 • zvýšení zdraví a růst populace ryb,
 • zvýšení populace zooplanktonu, což je indikátorem čistoty nádrže.


Related informationsFind us on: