NEMATADO BIOCONTROL

Mikrobiologický přípravek snižující počet infikovaných rostlin hlísticemi.


Description

Nematado Biocontrol je mikrobiologický přípravek do půdy, který obsahuje vybrané kmeny bakterií. Přípravek podporuje vývoj mikroorganismů rhizosféry, která vytváří metabolity, jež odpuzují nematody, zlepšuje vývoj kořenového systému, zlepšuje výnosy plodin a kvalitu výnosů plodin.

Nematado Biocontrol omezuje využívání pesticidů a fungicidů.

Přípravek je bezpečný pro lidi a rostliny, neobsahuje organismy a látky odvozené z geneticky modifikovaných organismů.

Koncentrace bakterií je >109.


Method of use

Dávkování: 1 kg/ha.

Polní plodiny: 1 kg/ha. Doporučené množství vody vynáší 200-500 litrů vody na 1 hektar. Postřikování pole nebo plantáže se provádí v období zemědělsko – technických pěstitelských prací, což umožní účinné a rovnoměrné promíchání přípravku s půdou. Procedůru lze opakovat 2 – 3 krát během vegetačního období.

Zelenina: Doporučuje se použití prostředku před výsadbou sazenic nebo setím osiva v dávce 1 kg na 1 ha. Přípravek lze také použít k základu osiva nebo sadbě – 1 kg/množství osiva určeného na 1 ha pěstovaného povrchu, přípravek zředit s vodou a nanést na osivo ve formě postřiku ultranízkými dávkami. Látku spotřebujte během 1-3 dnů od aplikace roztoku.

Přípravek používejte ve formě postřiku rovnoměrně po povrchu půdy. Po nanesení přípravek smíchejte s půdou.

Nematado Biocontrol lze použít dohromady s minerálními a organickými hnojivy.Find us on: