GUARD T

Bakteriální probiotikum pro polní plodiny.


Description

Obilniny a olejné rostliny, zaseté na ornou půdu, se často dostávájí do prostředí, ve kterém v důsledku různých intervencí agrochemikáliemi byla narušená mikrobiální rovnováha. Prostředí, ve kterém klíčí semena je kolonizováno nevyžádanou mikroflórou. Preparát GUARD T zabraňuje růstu nevyžádané mikroflóry, přes osídlení prostředí vhodnými kmeny bakterií. Jejich hlavní činností je zvýšení kondice rostlin, stimulace a regulace růstu rostlin. Přípravek se používá pro hygienizaci prostředí rostlin a obsahuje kmeny izolované z přírodního prostředí.


Method of use

Postřik: v dávce 1,0 kg na hektar s použitím 200 do 300 litrů pracovní tekutiny na 1 hektar. Přípravek může být smíchán v samostatné nádobě a pak přidán do rozprašovače. Preparát by neměl být smíchán s fungicidy. Při použití fungicidů lze preparát použít po týdnu ochranné lhůty od poslední chemické úpravy. GUARD T lze smíchat s listovými hnojivy, insekticidy a herbicidy


Effects of use

  • zvýšení kvality a kvantity plodin,
  • snížení výskytu chorob rostlin,
  • stimulace růstu rostlin,
  • lepší výživa rostlin,
  • snížení nutnosti použití přípravků na ochranu rostlin,
  • redukce výskytu mykotoxiny v zrnu,
  • podporování regenerace rostlin,
  • lepší vitalita rostlin.


Laboratory and field studies

Tabulka 1 Vliv preparátu GUARD T na sklízení Pšenice odrůdy Julius a Fakir, gm. Kwidzyn 2015

Kombinace Odrůda Julius
(úroda vt/ha)
Odrůda Fakir
(úroda vt/ha)
Standardní chemická ochrana 9.4 9.7
Profilaktické zákroky preparátem GUARD
(bez použití POR)
9.4 9.8

 Find us on: