GUARD G

Vysoká kvalita plodin pod ochranným krytem.


Description

Vysoké teploty a vlhkost jsou výborné podmínky pro rozvoj patogenů na rostlinách. Rostliny, které mají nespecializovanou mikroflóru, často podlehnou houbovým chorobám, které útočí nejen na stonky a listy, ale rověž květiny a zeleninu. Místo obsazené probiotickými bakteriemi rostlin, vede k tvorbě povlaku na rostlinách, což omezuje prostor pro rozvoj patogenů.

Bakterie obsažené v přípravku stimulují rostliny k lepšímu výnosu a růstu.


Method of use

Pěstování rostlin pod krytem: Postřik během vegetačního cyklu: 0,2% roztok (100g v 50l vody) doporučené množství vody na 50l na 1000 m2. Doporučený postřik ultranízkými dávkami. Pro použití v prevenci. Postřik opakujte každých cca 14 dnů, v pozdních odpoledních nebo večerních hodinách. Přípravek může být také použit se zaléváním do kořenového systému v dávce 0,2% (100g v 50l vody) na 1000 m2. V kultivaci půdy lze smíchat s hnojivy (kromě koncentrovaných roztoků kyseliny).
Po prořezávání rostlin je nutné provést postřik minimálně 1 krát v koncentraci prostředku ne menší než 0,2% (100g v 50l vody) na 1000 m2.

Preparát by neměl být smíchán s fungicidy. V případě, že existuje potřeba fungicidního ošetření na rostliny, přípravek lze aplikovat až po týdenním období odkladu po posledním ošetření. Preparát lze smíchat s listovými hnojivy.

 


Effects of use

  • zvýšení kvality a kvantity plodin,
  • snížení výskytu chorob rostlin,
  • zlepšení kvetení,
  • redukce stresu po replantací sazenic,
  • stimulace růstu rostlin,
  • lepší výživa rostlin,
  • omezení potřeby použití přípravků na ochranu rostlin,
  • omezení zbytků chemických látek v zelenině
  • podporování regenerace rostlin
  • lepší vitalita rostlin


Laboratory and field studies

Tabulka 1 Vliv preventivních zákroků přípravkem GUARD G na výskyt chorob

Kombinace Výskyt Botrytis cinerea (šedá plíseň) (%) při pěstování odrůdy chryzantémy Lesonil White Výskyt Podosphaera pannosa (plíseň) (%) v kultivaru růží Smith Ideal
Kontrola 68.2 37
Preventivní zákrok 0,1% GUARD G
(bez POR)
30.7 1.0
Standardní chemická ochrana 35.9 3.2Find us on: