DELIA STOP

Přípravek pro hygienizaci prostředí pro pěstování brukvovitých rostlin.


Description

Květilka zelná způsobuje často vývin nežádoucí mikroflóry v prostředí vývoje rostlin brukvovitých. Rostlinné výtažky obsažené v přípravku regulují vývoj vhodné mikroflóry na kořenech, stoncích a listech rostlin, což činí rostlinu mnohem méně atraktivní pro hmyz. Důsledkem použití přípravku je výrazné omezení poškození rostlin hmyzem, snížení nemocí, zvýšení výnosu a lepší kvalita plodin.


Method of use

Řepka olejka: 100g/ha – použití postřikem (doporučené množství kapaliny 200-400l/ha). Postřik provést přímo před výsevem, a poté je během výsevu promíchat s půdou. Pokud je to možné, doporučujeme použít přípravek před nadcházejícím deštěm. V případě, že nedošlo k žádným srážkám, je nutné dobře předem smíchat přípravek s půdou. Může být použit po vzejití od zárodku listu do 4 listů, nejlepších výsledků dosáhneme při časném použití. Přípravek je možné míchat s různými agrochemikáliemi kromě fungicidů.

Brukvovité: 200g/ha – namáčení brukvovitých sazenic: 200g rozpustit v 10l vody a provést postřik na množství sazenic určených na 1ha (45-75 tisíc kusů)Find us on: