BIOSAN KZ 2000

Přípravek je určen ke zlepšení životního prostředí a hygienických podmínek v hospodářských budovách bez podestýlky a také k mikrobiálnímu čištění odpadních vod.


Description

Přípravek BIOSAN KZ 2000 je určen ke zlepšení životního prostředí a hygienických podmínek v hospodářských budovách bez podestýlky a také k mikrobiálnímu čištění odpadních vod v čistírnách odpadních vod, septicích, nádržích na hnojiva, stejně jako na dalších místech s podobnými obtížemi (stupňem znečištění, kontaminace a infekce), a také ke zlepšení fyzikálně-chemických a hygienických parametrů kontaminovaných nádrží a jímání vody (jezer, rybníků, řek), jakož i k odstranění zápachu a mikrobiální kontaminace v blízkosti těchto zařízení.


Composition

Přísadami přípravku jsou aktivační činidlo a příslušné složení nepatogenních mikroorganismů, jejichž funkce jsou úzce zaměřeny, což znamená, že způsobují rozpad a degradaci škodlivých látek: amoniaku, dusitanů, sirovodíku, indolu, skatolu, merkaptanů, sloučenin fosforu a dalších sloučenin uhlíku. Mikrobiální kompozitum má schopnost vázat těžké kovy, se zaměřením na požadované fermentační procesy, změny v pH odpadních vod a kapalných hnojiv a velmi silnou inhibici mikrobiální kontaminace prostředí díky úsporám z obsazeného prostoru (adheze).


Dosage

Přípravek se používá v množství 20 g na 1 m3 odpadních vod nebo očekávaného odpadu každých 14 dní.

Při čištění jezer, rybníků, řek a jímání vody je průměrná dávka 5 g na 1 m3 (podrobnosti dávkování jsou stanovené individuálně pro každý takový objekt). Přípravek může být použit v přítomnosti zvířat, včetně vody.


Method of use

Vypočtené a zvážené množství přípravku nalít do nádrže buď septiku nebo zavést pomocí uzavřeného systému kanalizace.Find us on: