BIOSAN GS

Přípravek je určen ke zlepšení životního prostředí a hygienických podmínek v hospodářských budovách s hlubokou podestýlkou a také v jiných objektech s podobnými obtížemi.


Composition

Přísady přípravku jsou aktivační činidlo a příslušné složení nepatogenních mikroorganismů, které způsobují rozpad a degradaci škodlivých látek (amoniaku, dusitanů, sirovodíku, indolu, skatolu, merkaptanů), řídí fermentační procesy a snížují růst patogenních mikroorganismů díky úsporám z obsazeného prostoru (adheze).


Dosage

Přípravek se používá v množství od 5 do 2 g na 1 m2 stanoviště každých 14 dní. Vyšší dávky se doporučují v počátečním období užívání.


Method of use

Vypočtené a zvážené množství biopreparátu důkladně rozptýlit na biodegradabilním povrchu. Aplikace může být provedena v přítomnosti zvířat v hospodářských budovách.

Důležité pro efektivní působení přípravku je systematické opakování aplikace každých 14 dní.


Effects of use

  • omezení nepříjemných pachů v hospodářských budovách, skládkách smetí, kontejnerech na odpadky, kompostech a v jejich okolí,
  • výrazné snížení obsahu sirovodíku a čpavku v hospodářských budovách a místech kde byl přípravek používán, a také významné snížení emisí těchto plynů do prostředí,
  • redukce patogenních bakterií, virů a hub v okolí zvířat, v podestýlce, kompostech, skládkách smetí a odpadních kontejnerech a snížení patogenních emisí mikrobiálního znečištění do prostředí z těchto zdrojů,
  • snížení počtu onemocnění dýchacího ústrojí a trávícího traktu u lidí a zvířat a také onemocnění končetin u zvířat,
  • snížení obsahu dusitanů v podestýlce a kompostech a navážených nimi zemědělských plodinách,
  • snížení pachů během skládky a rozhazování hnoje na polích, a také rychlá a užitečná regenerace degradované půdní mikroflóry,
  • rychlá a správná likvidace močůvky, mineralizace hnojiště, homogenizace biomasy, a také odblokování kanalizace a údržba nádrže k likvidaci hnoje,
  • snížení vlhkosti podestýlky, odpadních skládek a hospodářských objektů.Find us on: