BIOGEN REWITAL

Přípravek je určen k revitalizaci půdního prostředí pro pěstování rostlin.


Description

Přípravek BIOGEN REWITAL je určen k postřiku polí, nejlépe v období provádění půdních úprav před setbou, což umožní velmi dobré smíchání přípravku s půdou a rychlé zahájení mikrobiálních procesů řízených přípravkem. Možné je také aplikování přípravku i v jiných agrotechnických podmínkách v závislosti na stavu plodin, povětrnostních podmínkách atd.


Composition

Přípravek BIOGEN-REWITAL obsahuje mikrobiologický kompozit nepatogenních bakterií a počáteční substrát.

Mikroorganismy nacházející se v bio přípravku BIOGEN REWITAL nejsou geneticky rekombinantní, ve smyslu nařízení (ES) č. 1829/2003, a jejich velmi specifické dodatečné vlastnosti byly získány vhodnou technologií jejich výběru a množení v bioreaktoru.


Dosage

Postřik: 1,0 litr na hektar. Doporučené množství vody od 200 do 500 litrů na 1 hektar. Na zemědělskou plochu přípravek aplikujte postřikem v libovolné, vámi zvolené fázi pěstování plodin, nejlépe v období, v jehož rámci provádíte agrotechnickou úpravu půdy, což umožní kvalitní a rovnoměrné promíchání přípravku s půdou. Postup můžete zopakovat 2 – 3 krát v rámci vegetačního období.

Zavlažování: Rostliny zaléváme 0,2 % roztokem BIOGEN-REWITAL (2 mililitry bio preparátu BIOGEN-REWITAL na 1 litr vody).

Máčení sazenic, cibulí, hlíz a oddenků: Zalijeme na 4 až 8 hodin 0,2% roztokem BIOGEN-REWITAL (2 mililitry bio preparátu BIOGEN-REWITAL na 1 litr vody).


Effects of use

BIOGEN-REWITAL aplikován do půdy zahajuje řadu pozitivních změn, v důsledku čehož dochází k:

  • obnově mikrobiologické rovnováhy ekosystému a účinné regeneraci degradované mikroflóry, k jejiž poškození došlo vlivem různých faktorů (revitalizace půdy poškozené erozí, chemickými látkami, ohněm a jinými faktory),
  • aktivaci požadovaných biochemických reakcí v půdním prostředí, které výrazně ovlivňují stav dusíku, fosforu a sloučenin síry v půdě, a nepřímo i kvalitu úrody ze zemědělských ploch, které byly biopreparátem upravovány,
  • aktivaci vyživovacího procesu rostlin s využitím živin, které jsou obsaženy v půdě, a které rostliny dosud nedokázaly zpracovat,
  • urychlení mineralizace zbytků rostlin po sklizni, hnoji a jiných přirozených složkách, které jsou využívány v zemědělství při pěstování plodin jako organická hnojiva,
  • výraznému omezení šíření nepříjemného zápachu při aplikaci hnoje a kejdy během pěstování zemědělských ploch,
  • redukci choroboplodných bakterií, virů a plísní v půdním prostředí a výrazné snížení dopadu patogenní mikrobiologické kontaminace na člověka a zvířata v blízkosti zemědělských ploch, na kterých byl bio preparát aplikován,
  • omezení výskytu chorob rostlin a snížení spotřeby přípravků na jejich ochranu,
  • zvýšení úrodnosti půdy a růstu biologické hodnoty rostlinných produktů,
  • výraznému růstu výnosu zemědělských plodin a efektivity jejich pěstování.


Additional information

Přípravek má ATEST Nr PZH/HT-2197/2008 Národního ústavu pro veřejné zraví – Národního hygienického ústavu ve Varšavě.

Vyrobeno v souladu se systémem HACCP.Find us on: