Offer

Probiotika pro zvířata

BIOGEN W

Přípravek obsahující probiotik pro vodní drůbež.

More informations

BIOGEN T

Přípravek obsahující probiotik pro prasata.

More informations

BIOGEN P

Přípravek obsahující probiotik pro psy.

More informations

BIOGEN N

Přípravek obsahující probiotik pro zvířata v počátečním obdbí jejich života.

More informations

BIOGEN Kt

Přípravek obsahující probiotikum pro kočky.

More informations

BIOGEN K

Přípravek obsahující probiotikum pro koně.

More informations

BIOGEN I(w)

Přípravek obsahující probiotikum pro krůty, používaný s pitnou vodou.

More informations

BIOGEN I(p)

Přípravek obsahující probiotikum pro krůty, používané s krmivem.

More informations

BIOGEN G

Přípravek obsahující probiotikum pro holuby.

More informations

BIOGEN F

Přípravek obsahující probiotikum pro kožešinové zvířata.

More informations

BIOGEN D(w)

Přípravek obsahující probiotikum pro drůbež, používaný s pitnou vodou.

More informations

BIOGEN D(p)

Přípravek obsahující probiotikum, používaný do krmiva.

More informations

BIOGEN B

Přípravek obsahující probiotikum pro skot.

More informations

BIOGEN AC

Přípravek pro přežvýkavce k prevenci v oblasti metabolické acidózy a poruch trávení.

More informations

BIOGEN Probiotyk

Přípravek určený pro průmyslová krmiva.

More informations

Přípravky pro půdu a rostliny

SuperPower

Přípravek na osivo.

More informations

DELIA STOP

Přípravek pro hygienizaci prostředí pro pěstování brukvovitých rostlin.

More informations

REWITAL Plus

Mikrobiologický revitalizátor půdy

More informations

RHIZOBIUM

Řada přípravků RHIZOBIUM k ošetření osiva bobovitých rostlin.

More informations

NEMATADO BIOCONTROL

Mikrobiologický přípravek snižující počet infikovaných rostlin hlísticemi.

More informations

GUARD V

Hygiena zeleninové plodiny.

More informations

GUARD G

Vysoká kvalita plodin pod ochranným krytem.

More informations

GUARD T

Bakteriální probiotikum pro polní plodiny.

More informations

GUARD H

Obnova bakteriální mikroflóry v ovocných sadech a bobulových plodinach.

More informations

KRIO-FLOR

Přípravek zvyšující dočasnou odolnost rostlin proti mrazu.

More informations

BIOGEN REWITAL

Přípravek je určen k revitalizaci půdního prostředí pro pěstování rostlin.

More informations

SUPERPLON K

Stimulátor růstu Superplon K ovlivňuje vyšší výnos rostlin.

More informations

Čistička odpadních vod

BIOSAN P

Přípravek BIOSAN-P je určen ke zlepšení životního prostředí a hygienických podmínek v hospodářských budovách s mělkými stanovisky, a také v jiných objektech s podobnými obtížemi.

More informations

BIOSAN KZ 2000

Přípravek je určen ke zlepšení životního prostředí a hygienických podmínek v hospodářských budovách bez podestýlky a také k mikrobiálnímu čištění odpadních vod.

More informations

BIOSAN GS

Přípravek je určen ke zlepšení životního prostředí a hygienických podmínek v hospodářských budovách s hlubokou podestýlkou a také v jiných objektech s podobnými obtížemi.

More informations

Čištění vodního prostředí

Remediant

Přípravek se používá pro rekultivaci jezer a dnových sedimentů. Obnovuje přirozenou biologickou rovnováhu vodní nádrže.

More informations

Přípravky na silážování

BACTO-SILAGE

Přípravek na výrobu siláže z luštěnin, kukuřice, řepné dužniny a trávy.

More informations

Laboratory and field studies

Information about the company

How to use BIO-GEN’s bio-preparations?

Recultivation of water bodies


Find us on: