Čištění vodního prostředí

Remediant

Přípravek se používá pro rekultivaci jezer a dnových sedimentů. Obnovuje přirozenou biologickou rovnováhu vodní nádrže.

More informations

Laboratory and field studies

Information about the company

How to use BIO-GEN’s bio-preparations?

Recultivation of water bodies


Find us on: