Vynikající účinky přípravku Remediant ve varšavském ZOO

Začátkem července jsme aplikovali přípravek Remediant na několika vodních nádržích ve varšavském ZOO.

Chceme připomenout, že aplikace se prováděla ve vodních nádržích umístěných u opic, šimpanzů, medvědů, lemurů a v nejvetší fontáně na terénu ZOO.

Po několika týdnech jsme navštívili zoologickou zahradu, abychom posoudili výsledky aplikace.

Nepochybně má na účinnost přípravku Remediant vliv mnoho faktorů. V případě ZOO v neprospěch mají vliv malé rozměry a malá hloubka vodních nádrží, proto má voda sklon k rychlému ohřevu, což přispívá k růstu řas. Další nevýhodou je nedostatek pohybu vody.

Veliký význam zde má i počasí. V červenci bylo mnoho srážek, v důsledku čeho došlo k rozvoji ve vodních nádržich negativních biogenů.

I přes to bylo možné vidět pozitivní vliv Remediantu na stav vody.

Níže je uveden seznam fotografií pořízených u vodní nádrže lemurů. Nádrž je mělká, má nepravidelný tvar. Ze spodu betonová, má tendenci k rychlému ohřevu. Kromě toho po nádrži plavou i labutě, které dodatečně znečišťují vodu. Do vodní nádrže se dostávají také zbytky nedojedené potravy.

Fotografie byly pořízené z pozorovacího můstku.

Horní fotografie jsme provedli v den aplikace. Je zde výrazně vidět kvetení řas na dně nádrže i na jejím povrchu. Průhlednost vody také není dobrá.

Prostřední fotografie zobrazují situaci po 3 dnech od aplikování přípravku. Je viditelné výrazné snížení řas a průhlednost vody je mnohem lepší.

Spodní fotografie ukazuje situaci po 3 týdnech po aplikaci. Bakterie obsažené v přípravku Remediant aktivně působící na sloučeniny dusíku a fosforu ve vodě vedly k významnému snížení množství řas ve vodě. Průhlednost vody je vysoká, což není na fotografiích vidět, jelikož bylo zataženo během focení.

 

 


back

Laboratory and field studies

Information about the company

How to use BIO-GEN’s bio-preparations?

Recultivation of water bodies


Find us on: