Bio-Gen partnerem programu Expert siláže

Společnost Bio-Gen je výrobcem velmi efektivních mikrobiologických přípravků používaných k vytváření síláží.

Složení přípravku obsahuje 5 kmenů bakterií, jejichž koncentrace nemá sobě rovných mezi konkurenčními přípravky.

Siláž obsahuje ve svém složení homofermentativní a heterofermentativní bakterie, které urychlují konzervaci a zpomalují průběh ohřevu siláže během výběru ze stohu nebo sila. Kmen Lactobacillus brevis má schopnost syntetizovat sloučeniny, které inhibují růst hub v siláži. Díky používání přípravku k silážování firmy Bio-Gen dochází ke snížení nežádoucích mikroorganismů jako jsou plísně a patogenní bakterie Escherichia coli, Salmonella sp. a snižení hladiny kontaminace krmiva toxickými metabolity plísně: alfatoxin B1 a ochratoxin A.

Výhody používání přípravku jsou mezi jinými:

  • zlepšení chuťových vlastnosí siláže
  • šetrnost krmiva
  • minimalizace rizika znehodnocení siláže
  • zvýšený zisk v produkci mléka

V roce 2017 Bio-Gen navrhnul svůj inovativní přípravek a stal se partnerem programu Expert siláže. Jedná se o celostátní program sdružující odborníky z oboru, jehož cílem je prověření stavu siláže, pomáhat zemědělcům a vzdělávat je v otázkách týkajících se silážování krmiva.

Více informací najdete na webových stránkách Experta siláže:

www.ekspertkiszonkowy.pl


back

Laboratory and field studies

Information about the company

How to use BIO-GEN’s bio-preparations?

Recultivation of water bodies


Find us on: