Použití přípravku Remediant v Královském paláci ve Varšavě.

Spolupráce s Královským palácem ve Varšavě trvá již 4 roky. Každý rok přidáváme do vodní nádrže novou dávku přípravku Remediant.

V letošním roce na jaře jsme aplikovali Remediant v květnu. Další podzimní aplikace je plánována koncem září nebo začátkem října v závislosti na počasí.

Na jaře Remediant pomáhá správně „zaměřit” bilogické procesy, ke kterým dochází ve vodě po zimním období, když se vodní nádrž „budí do života”. Podzimní aplikace umožňuje snížit negativní účinky nadměrného množství organických látek, které se objevují ve vodě. Hlavním zdrojem organických látek v nádrži jsou odumírající rostliny nebo jejich části a také listy, které padají přímo do vody.

Tyto procesy lze pozorovat v parku Královského paláce ve Varšavě. Rozklad listů ve vodě nebo částí rostlin způsobují nadměrné kvetení vody a v důsledku toho nepříjemný zápach, špatnou průhlednost vody, což má také negativní vliv na podmínky vodních živočichů.

Remediant pomáhá dosáhnout požadované biologické rovnováhy. Po několika letech používání přípravku v Královském paláci se nám podařilo zlikvidovat ošklivý pach v nádrži, značně se změnila struktura spodního sedimentu a celková kvalita vody.

Projekt bude pokračovat i v následujících letech.back

Laboratory and field studies

Information about the company

How to use BIO-GEN’s bio-preparations?

Recultivation of water bodies


Find us on: