Preparaty BIOSAN – badania

Zmiany stężenia amoniaku ppm/dm3 na fermie drobiu liczącej 20 000 szt. Badania przeprowadzone przez profesora Adama Latałę w 2000 roku.

Wnioski:
Zastosowanie preparatu BIOSAN GS pozwoliło na redukcję amoniaku, który działa toksycznie i drażniąco na układ pokarmowy zwierząt.


Efekt zastosowania mikrobiologicznego preparatu BIOSAN GS na hodowlę brojlerów
(Iwańczuk-Czernik i in. Polish Journal of Natural Sciences, Olsztyn 2007).

Wnioski:
Zastosowanie preparatu miało istotny wpływ na zwiększenie masy ciała brojlerów. Średnia masa ciała po 6 tygodniach była o ok. 100 g wyższa niż w przypadku kontroli.

Laboratory and field studies

Information about the company

How to use BIO-GEN’s bio-preparations?

Recultivation of water bodies


Find us on: