Informace o společnosti

Společnost Zavádění a Uplatnění Biotechnologie a Genetického Inženýrství BIO-GEN Sp. z o.o. byla založena v roce 1990 v Opolu, kde se nacházelo do 1. ledna 2009 hlavní sídlo společnosti. Během tohoto období došlo k významným změnám ve vlastnictví společnosti v kombinaci se změnou sídla společnosti na výrobní závod v Namysłowě. Změna v řízení společnosti vedla k vysoce dinamickému rozvoji Bio-Genu. Byla vynaložena řada investic na zlepšení výrobních procesů, úpravu výrobní technologie, přizpůsobení nabídky společnosti požadavkům trhu. Cílem Bio-Genu je se dále rozvíjet, zavádět další výzkumy, neustále rozšiřovat nabídku dalších nových přípravků (Aerator na trávníky, Kompost Start), potvrzení vedoucího postavení na domácím trhu a propagování svých výrobků v zahraničí.

Bio-Gen pokračuje ve výzkumu a vývoji v oblasti bilogických věd, přírodního prostředí a v oblasti věd lesnictví, zemědělství a veterinářství. Kromě výroby bio preparátů založených na bázi namnožování a speciálně zachovaných ve společnosti mikroorganismů (probiotika, premixy a siláže krmiva, čističky), se společnost také zabývá výrobou přípravků pro rostliny. Společnost BIO-GEN provádí rovněž školení a aktivity spojené s vydavatelstvím. Jako jedna z mála společností na světě BIO-GEN vede tzv. lékařskou biofarmu, na které se pěstují laboratorní metodou pijavice lékařské Hirudo medicinalis a Hirudo verbana. Společnost BIO-GEN vede také kurzy z oblasti hirudoterapie.

 

Společnost vyvinula vlastní metodu výroby a sestavování přípravků (probiotik) obsahujících složení nezbytných mikroorganismů pro konkrétní druhy hospodářských zvířat. Jejich obchodní formy (užitkové) po pozitivních výsledcích vědeckých a výrobních testů, získaly dne 21. ledna 1992 registraci Ministerstva zemědělství a povolení k prodeji a také použití jako dolněk v krmivech pro zvířata v Polsku. V průběhu let se jejich počet zvyšoval včetně dalších druhů hospodářských a domácách zvířat, a také v tzv. amaterských. Řada těchto přípravků pod názvem BIOGEN v dnešní době sestává již mnoho různých přípravků používaných do krmiva nebo pitné vody pro zvířata. Všechny přípravky řady BIOGEN byly nahlášeny Evropské unii. V současné době mají postavení premixů a siláže krmiv. Jako součást realizace cílového projektu pro Výbor vědeckého výzkumu, společně s Univerzitou v Opolu, bylo vyvinuto složení a metodika s technologií výroby přípravku pro čištění kapalných a pevných zvířecích nečistot a likvidaci pachů v hospodářských objektech. Jsou to dosud vyráběné, po nezbytných modifikacích, tři přípravky řady BIOSAN. Mají rozšířený ve vztahu k původnímu rozsah použití, a tímto zaručují účinnost působení a plnou bezpečnost pro lidi, zvířata a prostředí. Na základě BIOSAN-ů vznikl nový přípravek pod názvem KOMPOST START pro použití na kompostech a skládkách smetí.

Po několika letech výzkumu a vývoje, v roce 2001 získal certifikát přípravek KRIOFLOR, který byl vyvinutý a vyrobený společností BIO-GEN. Byl v Polsku vyrobený jako první a jeho použití spočívá v ochraně rostlin před mrazem. Od roku 2004 společnost provádí výzkum týkající se vývoje vlastní laboratorní technologie pijavice Hirudo medocinalis.Tato technologie po vyřešení řady biologických problémů a získání povolení z Ministerstva životního prostředí byla uvedena na trh od podzimu 2006. V rámci lékařské biofarmy se provádí její intensivní chov a prodej. V současné době se chová a prodává také druh Hirudo verbana. V roce 2005 společnost zahájila kurzy v oblasti hirudoterapie, které pokračují i nadále ve spolupráci s Akademií Parmed.

Veškeré výzkumné a výrobní aktivity společnosti byly prováděny ve spolupráci s řadou vědeckých výzkumných institucí. Mezi nejdůležitější patří: Přírodovědecká univerzita ve Vratislavi, Poznani a Krakově, SGGW ve Varšavě, Univerzita v Opolu, Zootechnický ůstav v Balicach, Ústav pro výzkum rostlin v Skierniewicach, Ústav imunologie a experimentální terapie ve Vratislavi. S některými výzkumnými středisky společnost Bio-Gen nadále spolupracuje. Velkým úspěchem společnosti bylo vyvinutí přípravku k likvidaci spodních sedimentů ve vodních nádrží (bio preparát BIOGEN-REMEDIANT). V roce 2007 byl vyvinut a uveden do výroby přípravek klasifikovaný do skupiny půdních revitalizátorů pod obchodním názvem BIOGEN REWITAL. V roce 2012 Bio-Gen získal registraci na výrobu a k uvedení do oběhu stimulátoru růstu rostlin pod názvem SUPERPLON K.

Společnost neustále pracuje nad zlepšováním technologie výroby přípravků a snaží se mít stále lepší výsledky v chovu pijavice lékařské. Jako společnost, která organizuje kurzy v oblasti hirudoterapie (léčba lékařskou pijavicí) věnujeme velkou pozornost na úroveň znalostí našich přednášejících, kterou dále předávají našim adeptům hirudoterapie.

Laboratory and field studies

Information about the company

How to use BIO-GEN’s bio-preparations?

Recultivation of water bodies


Find us on: